2022 m. balandžio–birželio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 36,303 tūkst. galvijų – 2,91 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Galvijienos skerdenų gamyba, palyginti su gamyba prieš metus, sumažėjo 2 proc. ir sudarė 10,474 tūkst. t. Pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 32,978 tūkst. galvijų – 0,86 proc. mažiau nei 2021 m. II ketvirtį. Lietuvos įmonėse 2022 m. II ketvirtį vidutinė galvijų supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę sudarė 405,02 EUR/100 kg, o  vidutinė supirktų galvijų gyvojo svorio kaina* sudarė 193,76 EUR/100, atitinkamai buvo 55,86 proc. ir 55,14 proc. aukštesnės kainos nei 2021 m. balandžio–birželio mėn. Panaši kainų augimo tendencija stebima ir kaimyninėse ES šalyse. Analizuojamu laikotarpiu galvijų supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę** Lenkijoje padidėjo 54,78 proc. (iki 478,79 EUR/100 kg), Latvijoje – 47,51 proc. (iki 361,79 EUR/100 kg), Estijoje – 59,35 proc. (iki 404,65 EUR/100 kg), o bendra vidutinė ES – 32,17 proc. ir sudarė 471,72 EUR/100 kg.

* vidutinė kaina apskaičiuota svertiniu būdu, įskaitant įmonių ir ūkių supirktų galvijų, skerdžiamų pagal paslaugą kitoje skerdykloje, vertę.

** vidutinės kainos apskaičiuotos iš savaitinių EK teikiamų duomenų

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, Lietuvoje galvijų supirkimo kaina didėjo, o skerdimai šiek tiek mažėjo