2022 m. II ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 204,350 tūkst. kiaulių – 8,06 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 7,68  proc. mažiau nei 2021 m. II ketvirtį. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos, atitinkamai S kategorijos kiaulienos skerdenos sudarė 15,46 proc. (2021 m. II ketvirtį – 70,79 proc.), E kategorijos – 69,29 proc. (2021 m. II ketvirtį – 25,51 proc.) nuo visų suklasifikuotų kiaulių. 2022 m. II ketvirtį kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvoje vidutiniškai sudarė 181,48 EUR/100 kg ir buvo 16,81 proc. aukštesnė nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė kiaulių E klasės supirkimo kaina Lietuvos skerdyklose sudarė 182,66 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 18,71 proc. aukštesnė nei 2021 m. II ketvirtį. Panaši situacija ir kitose ES šalyse. Vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje 2022 m. II ketvirtį sudarė 188,45 EUR/100 kg ir buvo 18,10 proc. aukštesnė nei 2021 m. II ketvirtį. 2022 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, kiaulių skerdenų vidutinė kaina Lenkijoje padidėjo 22,73 proc. (iki 188,59 EUR/100 kg), Latvijoje – 14,83 proc. (iki 185,98 EUR/kg), Estijoje – 14,37 proc. (iki 174,66 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių skerdenos supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu sudarė atitinkamai  194,01 EUR/100 kg (+24,93 proc.) ir 210,21 EUR/100 kg (+15,05 proc.).

2022 m. II ketvirtį Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 134,21 EUR/100 kg – buvo 17,57 proc. aukštesnė nei 2021 m. II ketvirtį (114,15 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį padidėjo 17,40 proc., antros (106–115 kg) – 17,87 proc., trečios (116–140 kg) – 17,97 proc., o paršavedžių – 10,99 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

2022 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, Lietuvoje kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo