2022 m. I pusmetį šalies skerdyklose buvo paskersta 424,324 tūkst. kiaulių – 6,83 proc. mažiau nei 2021 m. I pusmetį. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 6,40 proc. mažiau nei 2021 m. I pusmetį. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2022 m. I pusmetį S kategorijos kiaulės sudarė 24,50 proc. (2021 m. I pusm. – 70,18 proc.), E kategorijos – 63,03 proc. (2021 m. I pusm. – 25,70 proc.) nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2022 m. I pusmetį vidutinė kiaulių supirkimo kaina  pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 158,94 EUR/100 kg ir buvo 10,12 proc. aukštesnė nei 2021 m. I pusmetį (144,33 EUR/100 kg). Kiaulių reprezentacinė E kategorijos supirkimo kaina Lietuvoje ir kitose ES šalyse, išskyrus Daniją ir Airiją, 2022 m. I pusmetį, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, didėjo. Lietuvoje 2022 m. I pusmetį ji sudarė 162,76 EUR/100 kg ir buvo 14,58 proc. aukštesnė nei 2021 m. I pusmetį. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 166,48 EUR/100 kg ir buvo 12,34 proc. aukštesnė nei 2021 m. I pusmetį. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina Latvijoje padidėjo 8,84 proc. (iki 161,61 EUR/100 kg), Lenkijoje – 16,70 proc. (iki 165,32 EUR/100 kg), Estijoje – 9,52 proc. (iki 160,08 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 170,85 EUR/100 kg (+18,16 proc.) ir 180,70 EUR/100 kg (+10,02 proc.) skerdenų.

Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu sudarė 116,96 EUR/100 kg – buvo 10,85 proc. aukštesnė nei 2021 m. I pusmetį (105,51 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 9,10 proc., antros (106–115 kg) – 8,32 proc., trečios (116–140 kg) – 16,61 proc., o paršavedžių – 5,57 proc.

Šaltiniai ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. I pusmetį Lietuvoje ir kitose ES šalyse kiaulių supirkimo kaina didėjo