Analizuojamu laikotarpiu buvo paskersta 71,56 tūkst. galvijų – 1,00 proc. daugiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Galvijienos skerdenų gamyba, palyginti su gamyba prieš metus, padidėjo 2,05 proc. ir sudarė 20,685 tūkst. t. Pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 64,188 tūkst. galvijų – 2,91  proc. daugiau nei 2021 m. I pusmetį. Lietuvos įmonėse 2022 m. sausio–birželio mėn. vidutinė galvijų supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę sudarė 376,13 EUR/100 kg, o  vidutinė supirktų galvijų gyvojo svorio kaina* – 180,11 EUR/100 kg, atitinkamai 47,94 proc. ir 47,56 proc. aukštesnės kainos nei 2021 m. I pusmetį.

* vidutinė kaina apskaičiuota svertiniu būdu, įskaitant įmonių ir ūkių supirktų galvijų, skerdžiamų pagal paslaugą kitoje skerdykloje, vertę.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimai ir galvijų supirkimo kaina