Analizuojamu laikotarpiu Lietuva eksportavo 130,603 tūkst. kiaulių – 32,07 proc. daugiau nei 2021 m. sausio–liepos mėn. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine eksporto šalimi buvo Lenkija, į kurią kiaulių eksportas sudarė apie 72,85 proc. viso Lietuvos kiaulių eksporto kiekio ir, palyginti su 2021 m. sausio–liepos mėn., į ją Lietuva  eksportavo 116,24 proc. daugiau kiaulių. Į Lenkiją buvo eksportuota 95,140 tūkst. kiaulių, kurių vidutinė kaina  sudarė 130,64 EUR/vnt., kai tuo tarpu 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu kaina sudarė 98,57 EUR/vnt. Į Latviją (į kurią Lietuvos gyvų kiaulių eksportas sudarė apie 26,88 proc. visų Lietuvos kiaulių eksporto) 2022 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 34,97 proc.

2022 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2021 m. sausio–liepos mėn., kiaulių  importas į šalį sumažėjo 4,27 proc. ir sudarė 91,076 tūkst. vnt. Vidutinė importo kaina sudarė 71,29 EUR/vnt., o 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu 71,47 EUR/vnt. Pagrindine  kiaulių tiekėja analizuojamu laikotarpiu buvo Latvija – 83,672 tūkst. vnt. (91,87 proc. nuo gyvų kiaulių importo kiekio).

Šaltinis LSD

2022 m. sausio–liepos mėn. gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas didėjo, o importas mažėjo