2022 m. III ketvirtį buvo paskersta 38,686 tūkst. galvijų – tai 7,95 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausia, t. y. 47,6 proc. buvo paskersta karvių, buliukų skerdimai sudarė 22,6 proc., bulių – 11 proc., telyčių – 14 proc., galvijų iki metų – 4,2 proc. ir 0,6 proc. jaučiai, nuo bendro paskerstų galvijų skaičiaus. Galvijienos skerdenų gamyba, palyginti su gamyba prieš metus, sumažėjo 5,41 proc. ir sudarė 10,916 tūkst. t. Vidutinis 2022 m. III ketvirtį paskersto galvijo svoris sudarė 282,18 kg ir buvo 2,76 proc. didesnis nei 2021 m. liepos–rugsėjo mėn.

Analizuojamu laikotarpiu vidutinė supirktų galvijų kaina sudarė 181,99 EUR/100 kg (gyvojo svorio), tai 42,98 proc. didesnė kaina nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse galvijų skerdimas mažėjo, o supirkimo kaina didėjo