2022 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 197,797 tūkst. kiaulių – 9,84 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 9,90 proc. mažiau nei 2021 m. liepos–rugsėjo mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. S kategorijos kiaulės sudarė 14,39 proc. (2021 m. III ketvirtį – 59,85 proc.), E kategorijos – 71,34 proc. (2021 m. III ketvirtį – 34,48 proc.) nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2022 m. liepos–rugsėjo mėn. vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 198,15 EUR/100 kg ir buvo 42,59 proc. aukštesnė nei 2021 m. liepos–rugsėjo mėn. (138,96 EUR/100 kg). Kiaulių reprezentacinė E kategorijos supirkimo kaina Lietuvoje ir visose kitose ES šalyse 2022 m. liepos–rugsėjo mėn., palyginti su 2021 m. liepos–rugsėjo mėn., didėjo. Lietuvoje ji sudarė 199,22 EUR/100 kg ir buvo 43,47 proc. aukštesnė nei 2021 m. III ketvirtį. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 201,63 EUR/100 kg ir buvo 38,70 proc. aukštesnė nei 2021 m. liepos–rugsėjo mėn. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina Latvijoje padidėjo 44,63 proc. (iki 207,11 EUR/100 kg), Lenkijoje – 48,07 proc. (iki 204,13 EUR/100 kg), Estijoje – 22,73 proc. (iki 184,46 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 204,18 EUR/100 kg (+43,93 proc.) ir 211,04 EUR/100 kg (+32,39 proc.) skerdenų.

2022 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 147,49  EUR/100 kg – buvo 44,95 proc. aukštesnė nei 2021 m. III ketvirtį. Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį padidėjo 44,75 proc., antros (106–115 kg) – 45,63 proc., trečios (116–140 kg) – 44,65 proc., o paršavedžių – 43,80 proc.

Šaltiniai ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. liepos–rugsėjo mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys mažėjo, o supirkimo kaina didėjo