2022 m. III ketvirtį vidutinė supirktų ir suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę galvijų kaina sudarė 383,34 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 42,15 proc. aukštesnė nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu buvo supirkta daugiau geresnės raumeningumo klasės galvijų, t. y. E, U ir R skerdenos sudarė 20,37 proc. nuo visų supirktų galvijų, kai tuo tarpu 2021 m. sudarė tik 15,44 proc. E raumeningumo klasės skerdenos sudarė 0,03 proc. (palyginimui 2021 m. III ketvirtį 0,05 proc.), U – 4,83 proc. (3,72 proc.), R – 15,51 proc. (11,68 proc.), O – 41,86 proc. (42,90 proc.) ir P – 37,77 proc. (41,65 proc.).

2022 m. liepos–rugsėjo mėn. Lietuvos įmonėse iš viso buvo paskersta ir suklasifikuota pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę 35,527 tūkst. galvijų ir pagaminta 10,445 tūkst. t galvijienos skerdenų, tai atitinkamai 6,62 proc. ir 4,14 proc. mažiau nei 2021 m. III ketvirtį. Vidutinė paskersto ir pagal SEUROP skerdenų skalę suklasifikuoto galvijo skerdena analizuojamu laikotarpiu padidėjo 2,66 proc. ir sudarė 294 kg.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Lietuvos įmonėse 2022 m. III ketvirtį buvo supirkta mažiau, tačiau geresnės kokybės ir brangesnių galvijų