Analizuojamu laikotarpiu, pa-lyginti su 2018 m. I ketvirčiu, Lietuvos įmonėse buvo paskersta 11,78 proc. mažiau avių (iš viso 1,490 tūkst. vnt.). Iš to skaičiaus 73,49 proc. avių buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu mažėjo tiek ėriukų, tiek ir avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai, atitinkamai 9,29 proc. (iki 566 vnt.) ir 13,24 proc. (iki 924 vnt.). Kaip ir įprasta, daugiausia buvo paskersta avių (vyresnių kaip 12 mėn.) – jų skerdimai sudarė 62,01 proc. nuo visų avių skerdimų skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu avienos skerdenų gamyba, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 12,24 proc. ir sudarė 28,56 t.
2019 m. sausio–kovo mėn. vidutinė supirktų avių kaina sudarė 453,18 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 143,27 EUR/100 kg (gyvojo svorio), atitinkamai 3,09 proc. mažesnės, bet 20,21 proc. didesnės kainos nei 2018 m. I ketvirtį.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2019 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse mažėjo avių skerdimai