2021 m. į Vokietiją kiaulių ir paršelių buvo importuota 11,3 mln. vnt., t. y. 14 proc. mažiau nei 2020 m. Didžiausios tiekėjos  Danija ir Nyderlandai į Vokietiją kiaulių ir paršelių eksportavo atitinkamai 6,443 mln. vnt. (+1 proc.) ir 4,473 mln. vnt. (-25 proc.). 2021 m., palyginti su 2020 m., Belgija ir Čekija kiaulių ir paršelių eksportą į Vokietiją sumažino atitinkamai 57 proc. (iki 268 tūkst. vnt.) ir 16 proc. (iki 46 tūkst. vnt.).

Šaltinis: AMI

2021 m. kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo 14 proc.