Praėjusiais metais Lietuvos įmonėse buvo paskersta 155,230 tūkst. galvijų ir pagaminta 43,635 tūkst. t galvijienos skerdenų, atitinkamai 3,71 ir 4,56 proc. daugiau nei 2020 m. Analizuojamu laikotarpiu vidutinis paskerstų supirktų ir savų užaugintų suaugusių galvijų (nuo 12 mėn. amžiaus) gyvasis svoris sudarė 593 kg, o skerdenos svoris – 295,03  kg ir, palyginti su 2020 m., atitinkamai padidėjo 1,05 ir 0,78 proc.

2021 m. vidutinė supirktų galvijų kaina sudarė 127,24 EUR/100 gyvojo svorio* kg ir 268,36 EUR/100 skerdenų svorio kg, atitinkamai 14,07 ir 13,23  proc. didesnės kainos nei 2020 m.

* vidutinė kaina apskaičiuota svertiniu būdu, įskaitant įmonių ir ūkių supirktų galvijų, skerdžiamų pagal paslaugą kitoje skerdykloje, vertę.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m. Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimų skaičius ir supirkimo kaina