2021 m., palyginti su 2020 m., Lietuvos įmonėse avių skerdimai sumažėjo 11,79 proc. ir sudarė 8,944 tūkst. vnt. Iš to skaičiaus 81,97 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Kaip ir įprasta, daugiausia Lietuvoje buvo paskersta avių, vyresnių kaip 12 mėn. amžiaus (73,21 proc. nuo bendro paskerstų avių skaičiaus) ir jų skerdimai krito 15,78 proc. (iki 6,548 tūkst. vnt.). Ėriukų (iki 12 mėn. amžiaus) skerdimai padidėjo 1,35 proc. (iki 2,396 tūkst. vnt.). Avienos skerdenų gamyba, palyginti su 2020 m., sumažėjo 6,77 proc. ir sudarė 173,577 t.

Analizuojamu laikotarpiu vidutinė supirktų avių kaina sudarė 537,48 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 187,69 EUR/100 kg (gyvojo svorio), tai atitinkamai 10,46 proc. ir 13,38 proc. didesnės kainos nei 2020 m.

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos 56 ožkos ir ožiai – tai 1,7 karto daugiau, palyginti su 2020 m. laikotarpiu. Visi jie buvo paskersti grąžintinais pagrindais.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m. Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimai