2022 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 202,11 tūkst. kiaulių – 12,66 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2022 m. IV ketvirtį kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 14,43 proc. mažiau nei 2021 m. IV ketvirtį. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2022 m. IV ketvirtį S ir E kategorijos kiaulės sudarė 82,34 proc. (2021 m. IV ketvirtį – 89,07 proc.) nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 193,73 EUR/100 kg ir buvo 68,22 proc. aukštesnė nei 2021 m. IV ketvirtį. Kiaulių reprezentacinė E kategorijos supirkimo kaina Lietuvoje ir visose kitose ES šalyse 2022 m. IV ketvirtį, palyginti su 2021 m. IV ketvirčiu, didėjo. Lietuvoje 2022 m. IV ketvirtį ji sudarė 195,25 EUR/100 kg ir buvo 67,96 proc. aukštesnė nei 2021 m. IV ketvirtį. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 201,89 EUR/100 kg ir buvo 55,04 proc. aukštesnė nei 2021 m. IV ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina Latvijoje padidėjo 80,54 proc. (iki 209,84 EUR/100 kg), Lenkijoje – 67,77 proc. (iki 203,69 EUR/100 kg), Estijoje – 38,47 proc. (iki 192,46 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 204,53 EUR/100 kg (+59,23 proc.) ir 204,37 EUR/100 kg (+58,81 proc.) skerdenų.

2022 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 143,02 EUR/100 kg – buvo 71,51 proc. aukštesnė nei 2021 m. IV ketvirtį. Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį padidėjo 72,95 proc., antros (106–115 kg) – 73,49 proc., trečios (116–140 kg) – 72,69 proc., o paršavedžių – 90,87 proc.

Šaltiniai ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. IV ketvirtį Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 12,66 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 70 proc.