2018-03-29 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 9–12 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-29 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* trečiųjų šalių rinkose 2018 m. sausio–vasario mėn., EUR/t

2018-03-29 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių eksportas į trečiąsias šalis 2018 m. sausio–vasario mėn., t

2018-03-29 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* 2018 m. sausio–vasario mėn., EUR/t

2018-03-29 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių pardavimo kiekiai 2018 m. sausio–vasario mėn., t

2018-03-29 –Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių gamyba iš nuosavų* žaliavų bei atsargos 2018 m. sausio–vasario mėn., t 

2018-03-29 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. 9–12 sav., vnt.

2018-03-29 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 9–12 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-29 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. 9–12 sav., vnt.

2018-03-29 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 9–12 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-23 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM) 

2018-03-23 – Galvijų skerdimas Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn.

2018-03-23 – Mėsos gamyba Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., t

2018-03-23 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–vasario mėn., vnt.

2018-03-23 – Galvijų skerdenų svoris Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., kg 

2018-03-23 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn. EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-23 – Šalutinių gyvūninių produktų kiekiai Lietuvos skerdyklose 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., t.

2018-03-23 – Avių skerdimai Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., vnt.

2018-03-23 – Avių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. sausio–vasario mėn., EUR/100 kg (be PVM)

2018-03-23 – Kiaulių skerdimo apimtys Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., vnt.

2018-03-23 – Kiaulių supirkimo kainos pagal gyvojo svorio kategorijas Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2018-03-23 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2018-03-23 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., vnt.

2018-03-23 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-22 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. 8–11 sav., vnt.

2018-03-22 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 8–11 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-22 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 8–11 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-22 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. 8–11 sav., vnt.

2018-03-22 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 8–11 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-15 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. 7–10 sav., vnt.

2018-03-15 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 7–10 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-15 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 7–10 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-15 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. 7–10 sav., vnt.

2018-03-15 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 7–10 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-08 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. 6–9 sav., vnt.

2018-03-08 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 6–9 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-08 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 6–9 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-08 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. 6–9 sav., vnt.

2018-03-08 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 6–9 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2018-03-06 – Šalutinių gyvūninių produktų kiekiai, gauti Lietuvos skerdyklose, t (pagal AS-1 ataskaitą) 2008-2017 m.

2018-03-06 – Avių ir ožkų skerdimai Lietuvos įmonėse vnt. (pagal MS-3 ataskaitą) 2007–2017 

2018-03-06 – Avių supirkimo vidutinės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-3 ataskaitą) 2007–2017 m.

2018-03-06 – Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* trečiųjų šalių rinkose, EUR/t (pagal MS-4 ataskaitą) 2012–2017 m.

2018-03-06- Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų mėsos gaminių eksportas į trečiąsias šalis t (pagal MS-4 ataskaitą) 2012–2017 m.

2018-03-06 – Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos*, EUR/t (pagal MS-4 ataskaitą) 2012–2017 m.

2018-03-06 – Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų mėsos gaminių pardavimo kiekiai, t (pagal MS-4 ataskaitą) 2012–2017 m.

2018-03-06 – Kai kurių mėsos gaminių gamyba iš nuosavų* žaliavų ir medžiagų Lietuvos įmonėse, t (pagal MS-4 ataskaitą) 2011–2017 m.

2018-03-06 – Kiaulių skerdimo apimtys Lietuvos įmonėse vnt. (pagal MS-2 ataskaitą) 2009–2017 m.

2018-03-06 – Kiaulių vidutinės supirkimo kainos pagal gyvojo svorio kategorijas Lietuvos skerdimo įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-2 ataskaitą) 2009–2017 m.

2018-03-06 – Kiaulių, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, skaičius Lietuvos įmonėse vnt. (pagal MS-2 ataskaitą) 2007–2017 m.

2018-03-06 – Kiaulių vidutinės supirkimo, pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-2 ataskaitą) 2007–2017 m.

2018-03-06 – Mėsos gamyba Lietuvos įmonėse 2009–2017 m., t

2018-03-06 – Galvijų vidutinės supirkimo kainos (gyvojo svorio) Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2010–2017 m.

2018-3-06 – Galvijų skerdimas Lietuvos įmonėse vnt. 2010–2017 m.

2018-03-06 –Galvijų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, skaičius Lietuvos įmonėse vnt. (pagal MS-1 ataskaitą) 2010–2017 m.

2018-03-06 – Galvijų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, vidutinės supirkimo kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-1 ataskaitą) 2010–2017 m.

2018-03-01 – Galvijų vidutinės supirkimo pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę kainos Lietuvoje EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-1 ataskaitą) 2018-01-29–2018-02-25 (2018 m. 5–8 sav.) ir 2017-02-20–2017-02-26 (2017 m. 8 sav.)

2018-03-01 – Galvijų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, skaičius Lietuvoje vnt. (pagal MS-1 ataskaitą) 2018-01-29–2018-02-25 (2018 m. 5–8 sav.) ir 2017-02-20–2017-02-26 (2017 m. 8 sav.)

2018-03-01 – Avių, supirktų pagal gyvąjį svorį, vidutinės skerdenų kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-3 ataskaitą) 2018-01-29–2018-02-25 (2018 m. 5–8 sav.) ir 2017-02-20–2017-02-26 (8 sav.)

2018-03-01 – Kiaulių, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, skaičius Lietuvos įmonėse vnt. (pagal MS-2 ataskaitą) 2018-01-29–2018-02-25 (2018 m. 5–8 sav.) ir 2017-02-20–2017-02-26 (2017 m. 8 sav.)

2018-03-01 – Kiaulių vidutinės supirkimo pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-2 ataskaitą) 2018-01-29–2018-02-25 (2018 m. 5–8 sav.) ir 2017-02-20–2017-02-26 (2017 m. 8 sav.)