2020-02-28 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* 2019 m. gruodžio-2020 m. sausio mėn., EUR/t

2020-02-28 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių pardavimo kiekiai 2019 m. gruodžio-2020 m. sausio mėn., t

2020-02-28 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių gamyba iš nuosavų* žaliavų bei atsargos 2019 m. gruodžio-2020 m. sausio mėn., t

2020-02-27 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 5–8 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-27 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 5–8 sav., vnt.

2020-02-27 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 5–8 sav., vnt.

2020-02-27 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 5–8 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-27 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 5–8 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-21 – Šalutinių gyvūninių produktų kiekiai, gauti Lietuvos skerdyklose 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn., t

2020-02-21 – Mėsos gamyba Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn., t

2020-02-21 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2020-02-21 – Galvijų skerdimas Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn.

2020-02-21 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-21 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn., vnt.

2020-02-21 – Galvijų skerdenų svoris Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn., kg

2020-02-21 – Avių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. sausio mėn., EUR/100kg (be PVM)

2020-02-21 – Avių ir ožkų skerdimai Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn., vnt.

2020-02-21 – Paršelių, paršavedžių ir kuilių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos kiaulininkystės ūkiuose ir įmonėse EUR/vnt. (be PVM)

2020-02-21 – Kiaulių skerdimo apimtys Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn., vnt.

2020-02-21 – Kiaulių supirkimo kainos pagal gyvojo svorio kategorijas Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2020-02-21 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2020-02-21 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn., vnt.

2020-02-21 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2019 m. lapkričio–2020 m. sausio mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-20 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 4–7 sav., vnt.

2020-02-20 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 4–7 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-20 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 4–7 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-20 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 4–7 sav., vnt.

2020-02-20 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 4–7 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-13 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 3-6 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-13 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 3–6 sav., vnt.

2020-02-13 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 3–6 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-13 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 3–6 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-13 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 3–6 sav., vnt.

2020-02-06 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 2–5 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-06 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 2–5 sav., vnt.

2020-02-06 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 2–5 sav., vnt.

2020-02-06 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 2–5 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-02-06 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 2–5 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)Mėsos sektoriaus vidaus rinka – 2020 m. vasario mėn.