2021 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimų skaičius

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskersta 2,905 tūkst. avių – 17,24 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. sausio–gegužės mėn. Iš to skaičiaus 86,67 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai sumažėjo 23,51 proc. (iki 2,138 tūkst. vnt.), o ėriukų

2021 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys nežymiai didėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2021 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 384,870 tūkst. kiaulių – 0,57 proc. daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 1,00 proc. daugiau nei 2020 m. sausio–gegužės mėn. 2021 m. sausio–gegužės mėn. vidutinė