2023 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 7,21 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 46 proc.

2023 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 455,358 tūkst. kiaulių – 7,21 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2023 m. sausio–liepos mėn. kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 8,31 proc. mažiau nei 2022 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S

2022 m. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 2,07 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

Lietuvos įmonėse pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 618,565 tūkst. kiaulių – 9,29 proc. mažiau nei 2021 m. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2022 m. S kategorijos kiaulės sudarė 19,09 proc. (2021 m. – 59,01