2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. galvijienos (KN kodas 0201*-0202**) ir kiaulienos (KN kodas 0203***)  importas į Lietuvą didėjo

Analizuojamu laikotarpiu Lietuva importavo 6,121 tūkst. t galvijienos ir 50,524 tūkst. t kiaulienos, tai atitinkamai 22,85 proc. ir 7,32 proc. daugiau nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine galvijienos importo šalimi buvo Lenkija, iš kurios importas sudarė apie 72,12 proc. viso Lietuvos galvijienos

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. padidėjo galvijienos (KN kodai 0201*-0202**) ir kiaulienos (KN kodas 0203***) eksportas iš Lietuvos

Analizuojamu laikotarpiu Lietuva eksportavo 21,314 tūkst. t galvijienos – 10,64 proc. daugiau nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Pagrindine galvijienos eksporto šalimi buvo Italija, į kurią galvijienos eksportas sudarė apie 14,47 proc. viso Lietuvos galvijienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn.,

2022 m. liepos–rugsėjo mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys mažėjo, o supirkimo kaina didėjo

 2022 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 197,797 tūkst. kiaulių – 9,84 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 9,90 proc. mažiau nei 2021 m. liepos–rugsėjo mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S

Lietuvos įmonėse 2022 m. III ketvirtį buvo supirkta mažiau, tačiau geresnės kokybės ir brangesnių galvijų

2022 m. III ketvirtį vidutinė supirktų ir suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę galvijų kaina sudarė 383,34 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 42,15 proc. aukštesnė nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu buvo supirkta daugiau geresnės raumeningumo klasės galvijų,

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje sumažėjo avių skerdimai

Analizuojamu laiko-tarpiu Lietuvos skerdyklose buvo paskersta 5,312 tūkst. avių – tai 4,13 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus 79,80 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Daugiausia Lietuvoje buvo paskersta avių, vyresnių kaip 12 mėn. amžiaus (77,24

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 6,91 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 17 proc.

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 558,833 tūkst. kiaulių – 6,91 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 6,35 proc. mažiau nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos rinkoje

2022 m. sausio–liepos mėn. gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas didėjo, o importas mažėjo

Analizuojamu laikotarpiu Lietuva eksportavo 130,603 tūkst. kiaulių – 32,07 proc. daugiau nei 2021 m. sausio–liepos mėn. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine eksporto šalimi buvo Lenkija, į kurią kiaulių eksportas sudarė apie 72,85 proc. viso Lietuvos kiaulių eksporto kiekio ir, palyginti su 2021 m. sausio–liepos mėn.,