2020-06-29 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* EUR/t (pagal MS-4 ataskaitą) 2020 m. balandžio-gegužės mėn. ir 2019 m. gegužės mėn.

2020-06-29 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių pardavimo kiekiai, t (pagal MS-4 ataskaitą) 2020 m. balandžio-gegužės mėn. ir 2019 m. gegužės mėn.

2020-06-29 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių gamyba iš nuosavų* žaliavų bei atsargos, t (pagal MS-4 ataskaitą) 2020 m. balandžio-gegužės mėn. ir 2019 m. gegužės mėn.

2020-06-26 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 22–25 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-26 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 22–25 sav., vnt.

2020-06-26 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 22–25 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-25 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 22–25 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-25 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 22–25 sav., vnt.

2020-06-25 – Galvijų skerdenų svoris Lietuvos įmonėse 2020 m. kovo–gegužės mėn., kg

2020-06-25 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. kovo–gegužės mėn., vnt.

2020-06-25 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. kovo–gegužės mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-25 – Galvijų skerdimas Lietuvos įmonėse 2020 m. sausio–gegužės mėn.

2020-06-25 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. sausio–gegužės mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2020-06-25 – Šalutinių gyvūninių produktų kiekiai, gauti Lietuvos skerdyklose 2020 m. kovo–gegužės mėn., t

2020-06-25 – Mėsos gamyba Lietuvos įmonėse 2020 m. kovo–gegužės mėn., t

2020-06-25 – Avių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. balandžio–gegužės mėn., EUR/100kg (be PVM)

2020-06-25 – Avių ir ožkų skerdimai Lietuvos įmonėse 2020 m. kovo–gegužės mėn., vnt.

2020-06-25 – Paršelių, paršavedžių ir kuilių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos kiaulininkystės ūkiuose ir įmonėse EUR/vnt. (be PVM)

2020-06-25 – Kiaulių skerdimo apimtys Lietuvos įmonėse 2020 m. kovo–gegužės mėn., vnt.

2020-06-25 – Kiaulių supirkimo kainos pagal gyvojo svorio kategorijas Lietuvos įmonėse 2020 m. kovo–gegužės mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2020-06-25 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. kovo–gegužės mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2020-06-25 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. kovo–gegužės mėn., vnt.

2020-06-25 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. kovo–gegužės mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-18 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 21–24 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-18 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 21–24 sav., vnt.

2020-06-18 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 21–24 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-18 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 21–24 sav., vnt.

2020-06-18 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 21–24 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-11 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 20–23 sav., vnt.

2020-06-11 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 20–23 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-11 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 20–23 sav., vnt.

2020-06-11 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 20–23 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-11 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 20–23 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-04 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 19–22 sav., vnt.

2020-06-04 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 19–22 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-04 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 19–22 sav., vnt.

2020-06-04 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 19–22 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-06-04 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 19–22 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

Mėsos sektoriaus vidaus rinka – 2020 m. birželio mėn.