2020-03-30 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* EUR/t (pagal MS-4 ataskaitą) 2020 m. sausio-vasario mėn. ir 2019 m. vasario mėn.

2020-03-30 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių pardavimo kiekiai, t (pagal MS-4 ataskaitą) 2020 m. sausio-vasario mėn. ir 2019 m. vasario mėn.

2020-03-30 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių gamyba iš nuosavų* žaliavų bei atsargos, t (pagal MS-4 ataskaitą) 2020 m. sausio-vasario mėn. ir 2019 m. vasario mėn.

2020-03-26 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 9–12 sav., vnt.

2020-03-26 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 9–12 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-26 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 9–12 sav., vnt.

2020-03-26 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 9–12 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-26 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 9–12 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-23 – Šalutinių gyvūninių produktų kiekiai, gauti Lietuvos skerdyklose 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn., t

2020-03-23 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-23 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn., vnt.

2020-03-23 – Galvijų skerdenų svoris Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn., kg

2020-03-23 – Galvijų skerdimas Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn.

2020-03-23 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2020-03-23 – Mėsos gamyba Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn., t

2020-03-23 – Kiaulių skerdimo apimtys Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn., vnt.

2020-03-23 – Kiaulių supirkimo kainos pagal gyvojo svorio kategorijas Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2020-03-23 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2020-03-23 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn., vnt.

2020-03-23 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-23 – Paršelių, paršavedžių ir kuilių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos kiaulininkystės ūkiuose ir įmonėse EUR/vnt. (be PVM)

2020-03-23 – Avių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. sausio–vasario mėn., EUR/100kg (be PVM)

2020-03-23 – Avių ir ožkų skerdimai Lietuvos įmonėse 2019 m. gruodžio–2020 m. vasario mėn., vnt.

2020-03-19 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 8–11 sav., vnt.

2020-03-19 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 8–11 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-19 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 8–11 sav., vnt.

2020-03-19 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 8–11 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-19 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 8–11 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-13 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 7–10 sav., vnt.

2020-03-13 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 7–10 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-13 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 7–10 sav.,  EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-13 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 7–10 sav., vnt.

2020-03-13 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 7–10 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-05 – Avių kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 6–9 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-05 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 6–9 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-05 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 6–9 sav., vnt.

2020-03-05 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2020 m. 6–9 sav., vnt.

2020-03-05 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2020 m. 6–9 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-04 – Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse vnt., 2010–2019 m.

2020-03-04 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg skerdenų (be PVM), 2010–2019 m.

2020-03-04 – Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM), 2010–2019 m.

2020-03-04 – Galvijų skerdimas Lietuvos įmonėse vnt., 2010–2019 m.

2020-03-04 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* 2012-2019 m., EUR/t

2020-03-04 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių pardavimo kiekiai 2012-2019 m., t

2020-03-04 – Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių gamyba iš nuosavų* žaliavų bei atsargos 2011-2019 m., t

2020-03-04 – Kiaulių skerdimo apimtys Lietuvos įmonėse 2010–2019 m., vnt.

2020-03-04 – Kiaulių supirkimo kainos pagal gyvojo svorio kategorijas Lietuvos įmonėse 2010–2019 m., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2020-03-04 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2010–2019 m., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

2020-03-04 – Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2010–2019 m., vnt.

2020-03-04 – Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2010–2019 m., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2020-03-04 – Šalutinių gyvūninių produktų kiekiai, gauti Lietuvos skerdyklose 2008–2019 m., t

2020-03-04 – Mėsos gamyba Lietuvos įmonėse 2009–2019 m., t

2020-03-04 – Avių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2007–2019 m.mėn., EUR/100kg (be PVM)

2020-03-04 – Avių ir ožkų skerdimai Lietuvos įmonėse 2007–2019 m., vnt.

Mėsos sektoriaus vidaus rinka – 2020 m. kovo mėn.