Įstatai

Planavimo dokumentai

Darbo užmokestis

Paskatinimai ir apdovanojimai

Viešieji pirkimai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Renault Megane AFC 963 (pilka)

Ford Tourneo Connect EBS 908 (pilka)

Renault Megane Grandtour EDV 865 (raudona)

 Parduodamas turtas

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) skelbia ilgalaikio materialiojo turto, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti, pardavimą ketvirtajame viešajame aukcione. Parduodamas turtas:

1. GeoXT sistema, pradinė pardavimo kaina ketvirtajam aukcionui –68,60 Eur;

2. Vokavimo mašina Maximailer PFE, pradinė pardavimo kaina ketvirtajam aukcionui  – 857,50Eur.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 50 Eur.
Parduodamą turtą bus galima apžiūrėti adresu: Simono Konarskio g. 49, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. Detalesnė informacija skelbiama ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt / Administracinė informacija / Parduodamas turtas ir teikiama mob. tel. 8 687 35361. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su atsakingu asmeniu – Bendrųjų reikalų skyriaus materialinio aprūpinimo vadybininku Rolandu Januškevičiumi.
Aukcionas vyks 2018 m. lapkričio 22 d. 10 val. adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius. Juridiniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti ketvirtajame aukcione, privalo pateikti prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, ir dalyvausiančio atstovo įgaliojimo kopiją. Fiziniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti ketvirtajame aukcione, privalo pateikti prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas. Prašymai ketvirtajam aukcionui teikiami iki 2018 m. lapkričio 21 d. 15 val. el. paštu ruta.simanskiene@vic.lt. Dalyviai į aukcioną registruojami aukciono dieną 9.00–9.50 val. Fiziniai asmenys, registruodamiesi aukciono dieną, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Aukciono dalyvio ir žiūrovo mokestis netaikomas. Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma pavedimu į ŽŪIKVC atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT204010042400020388 per 3 darbo dienas pasibaigus aukcionui. Nusipirktą turtą laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis.