Įstatai

Planavimo dokumentai

Darbo užmokestis

Paskatinimai ir apdovanojimai

Viešieji pirkimai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Renault Megane AFC 963 (pilka)

Ford Tourneo Connect EBS 908 (pilka)

Renault Megane Grandtour EDV 865 (raudona)

Parduodamas turtas

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) skelbia ilgalaikio materialiojo turto, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti, pardavimą trečiajame viešajame aukcione. Parduodamas turtas:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pradinė pardavimo kaina, Eur
1. Spausdintuvas, lazerinis, Q5409A 4350DTN, Hewlett Packard 49,00
2. Biuro mašina Infotec MP 3351 su ARDF, duplex, spausdintuvo-skenerio moduliu, tinklo plokšte, papildomomis popieriaus padavimo kasetėmis 196,00
3. Biuro mašina Infotec MP 3351 F su ARDF, duplex, spausdintuvo-skenerio moduliu, tinklo plokšte, papildomomis popieriaus padavimo kasetėmis 196,00
4. Biuro mašina Infotec MP 4000 su ARDF, duplex, spausdintuvo-skenerio moduliu, tinklo plokšte, papildomomis popieriaus padavimo kasetėmis 245,00
5. Kopijavimo aparatas Infotec IS 2435 147,00
6. Kopijavimo aparatas Infotec ISC 4045 245,00
7. Nešiojamasis kompiuteris HP Spectre XT Pro Ultra 24,50
8. Kompiuteris HP Compaq Elite 8300 CMT, stacionarusis 24,50
9. Nešiojamas kompiuteris Hewlet Packard Elite 2540p SU Windows 7 Pro OEM, Office 2007 24,50
10. Tarnybinė stotis (klasterinės sistemos papildymas) Oracle Sun SPARC Enterprise M3000, 4 branduoliai, 2.75 GHz, 16 GB atmintis 49,00
11. Tarnybinė stotis Oracle Sun SPARC Enterprise M3000, 4 branduoliai, 16 GB atmintis 49,00
12. Tarnybinė stotis Oracle Sun SPARC Enterprise M3000, 4 branduoliai, 16 GB atmintis 49,00
13. Tarnybinė stotis Oracle Sun SPARC Enterprise M3000, 4 branduoliai, 16 GB atmintis 49,00
14. Tarnybinė stotis Oracle Sun SPARC Enterprise M3000, 4 branduoliai, 16 GB atmintis 49,00
15. Dažai Infotech 2445 24,50
16. Dažai Infotec ISC 4045, geltoni 34,30
17. Dažai Infotec ISC 4045, purpuriniai 34,30
18. Dažai Infotec ISC 4045, žydri 34,30
19. Dažai Infotec MP3353 14,70

Minimalus kainos didinimo intervalas – 10 Eur.

Parduodamą turtą pagal sąrašą bus galima apžiūrėti Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilniuje, 2019 m. birželio 3–4 d., nuo 10 iki 12 val. Dėl turto apžiūros prašome kreiptis į Informacinių sistemų administravimo skyriaus informacinių technologijų administratorių Marijų Ališauską, tel. (8 5)  219 7302.

Aukcionas vyks 2019 m. birželio 5 d. 10 val. Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilniuje. Juridiniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti trečiajame aukcione, privalo pateikti prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas ir pridėta dalyvausiančio atstovo įgaliojimo kopija. Fiziniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti trečiajame aukcione, privalo pateikti prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas. Prašymai trečiajam aukcionui teikiami iki 2019 m. birželio 4 d. 15 val. el. paštu ruta.simanskiene@vic.lt. Dalyviai į aukcioną registruojami aukciono dieną 9.00–9.50 val. Fiziniai asmenys, registruodamiesi aukciono dieną, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aukciono dalyvio ir žiūrovo mokestis netaikomas. Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas po aukciono pavedimu į ŽŪIKVC atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT204010042400020388. Nupirktą turtą laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis.

Skelbimas dėl nekilnojamojo turto (administracinių patalpų) nuomos pirkimo

Nekilnojamojo turto (administracinių patalpų) nuomos pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimo pavadinimas: nekilnojamojo turto (administracinių patalpų) nuomos pirkimas (toliau – Pirkimas).

Pirkimo objektas ir jo paskirtis: nekilnojamojo turto (administracinių patalpų) (toliau – patalpos) nuoma Kauno mieste VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus nuostatuose numatytiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti.

Perkančioji organizacija: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), adresas – Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105, Vilnius, tel. (8 5) 266 0601, faks. (8 5) 266 0609, el. paštas info@vic.lt.

Kontaktiniai asmenys: ŽŪIKVC Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas Ramūnas Indrišiūnas, tel. (8 5)  219 7339, el. p. ramunas.indrisiunas@vic.lt.

Informacija, kur kandidatai gali kreiptis norėdami gauti pirkimo sąlygas: Pirkimo sąlygos skelbiamos ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt / Administracinė informacija.

Pasiūlymų ir siūlomo išnuomoti nekilnojamojo turto dokumentų pateikimo tvarka ir terminas: Pasiūlymas, pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas elektroniniu paštu info@vic.lt iki 2020 m. vasario 17 d. 10:00.

Kalba, kuria kandidatų dokumentai turi būti parengti: lietuvių.

Dokumentai, kuriuos kandidatai turi pateikti:

Pasiūlymą sudaro kandidato raštu pateiktų dokumentų visuma:

  1. nuosavybę arba teisę išnuomoti patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;
  2. kadastro duomenų bylos kopija;
  3. techniniai, ekonominiai ir kiti duomenys (pagal reikalavimus patalpoms, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“), įrašyti Pirkimo sąlygų 2 priede nurodytoje pasiūlymo formoje, ir juos patvirtinantys dokumentai (jei reikalaujama);
  4. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl patalpų nuomos, pateikti pasiūlymą ir patalpų dokumentus ir (ar) sudaryti nuomos sutartį ar kitaip disponuoti patalpomis, kai šis asmuo nėra patalpų savininkas;
  5. nurodytos siūlomų nuomotis patalpų apžiūrėjimo sąlygos (laikas, per kurį galima apžiūrėti patalpas, ir galimybės dirbti ŽŪIKVC darbuotojams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams, jeigu tai būtina, taip pat kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl nuomojamų patalpų apžiūrėjimo, kontaktiniai duomenys);
  6. nurodyta išnuomoti siūlomų patalpų pradinė nuomos kaina eurais. Informacija turi būti pateikta taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygų 2 priede. Į šią kainą turi būti įskaičiuoti visi kandidato mokami mokesčiai ir papildomos išlaidos (taip pat bendrų ir nuomojamų patalpų kasdienis valymas, patalpų techninė priežiūra), išskyrus mokesčius už komunalines paslaugas (vanduo, elektra, šildymas);
  7. nurodytas terminas, kada faktiškai bus galima naudotis nuomojamomis patalpomis (nurodyta data negali būti vėlesnė nei Pirkimo sąlygose nurodyta data);
  8. raštiškas kandidato patvirtinimas, kad išnuomoti siūlomos patalpos nėra išnuomotos, areštuotos, teisme nėra ginčų dėl jų, taip pat nėra kitų trečiųjų asmenų teisių ar pretenzijų į išnuomoti siūlomas patalpas;
  9. nurodomos kitos kandidato siūlomos sąlygos ir apribojimai.

Patalpų techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):

– Bendras pageidaujamų išsinuomoti patalpų plotas – 450–750 kv. m. Visos patalpos privalo būti viename pastate Kauno mieste.

– Patalpos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN32:2004 “Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai” reikalavimus, keliamus biuro patalpoms.

– Prie nuomojamų patalpų turi būti automobilių stovėjimo aikštelės (ne mažiau kaip 4 automobiliai uždaroje aikštelėje visą parą ir 15 automobilių stovėjimo vietų dienos metu, rezervuotų nuomininkui).

– Atlikus rinkos tyrimą, nustatyta, kad 1 kv. m patalpų nuomos kaina Kauno mieste yra nuo 4 iki 15 Eur be PVM. Todėl maksimali patalpų nuomos 1 kv. m kaina neturi viršyti 9 Eur be PVM.

– Patalpų nuomos sutarties terminas – 2020 m. kovo 10 d. – 2022 m. kovo 10 d. su galimybe pratęsti nuomos sutartį iki 8 (aštuonerių) metų.

Kiti reikalavimai siūlomoms išnuomoti patalpoms nustatyti Pirkimo sąlygose.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.

Nekilnojamojo turto nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos

Klausimai – atsakymai (nekilnojamojo turto nuoma)