Visi šalies atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

VĮ Žemės ūkio duomenų centras yra paskelbęs šiuos atvirų duomenų rinkinius:

 1. Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją
 2. Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą
 3. Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius iki seniūnijų lygio.
 4. Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius iki seniūnijų lygio.
 5. Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys
 6. Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas
 7. Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas
 8. Deklaruotų techninių augalų plotai
 9. Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai
 10. Deklaruoti uogynų plotai
 11. Deklaruoti sodų plotai
 12. Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai
 13. Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės “Ekologinis ūkininkavimas”
 14. Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės “Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos” veiklas
 15. Laikomų gyvūnų augintinių duomenys
 16. Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys
 17. Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys
 18. Galvijų kraujo laipsnio duomenys
 19. Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys
 20. Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų
 21. Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys
 22. Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją
 23. Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys
 24. Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys
 25. Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje
 26. Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje
 27. Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje
 28. Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus