Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinė sistema

Pieninių galvijų veislininkystės posistemis (sena versija)

Pieninų galvijų veislininkystės posistemis (nauja versija)

Sėklinimų įvedimo programa (sėklintojai) 

Galvijų kilmės knyga

Arklių veislininkystės posistemis

Mėsinių galvijų veislininkystės posistemis

Kiaulių veislininkystės posistemis

Avių veislininkystės posistemis

Ožkų veislininkystės posistemis

Spermos dozių apskaitos programa


Gyvūnų augintinių registras

Gyvūnų augintinių duomenų įvedimas


Paraiškų priėmimo informacinė sistema


Pasėlių deklaravimo duomenys (savivaldybėms)

Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registras

Pašarų ūkio subjektų registras

Pieno apskaitos informacinė sistema

Žalio pieno pirkėjų mėnesinė ataskaita

Žalio pieno pirkėjų mėnesinių ataskaitų peržiūra (institucijoms)

Pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija


Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro informacinė sistema


Ūkinių gyvūnų registras

Informacija ūkininkams

Ūkinių gyvūnų registro ataskaitos

Ūkinių gyvūnų duomenų įvedimas

Patikrinimo aktų įvedimo programa

Ausų įsagų ir elektroninių ženklinimo priemonių apskaitos programa

Ūkinių gyvūnų eksporto įvedimas (eksportuotojams) 

Ūkinių gyvūnų svorio įvedimas  (skerdyklos, supirkėjai)

Utilizavimo duomenų įvedimo programa

Kergimo apskaitos programa


Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalas (VŪRAP)


Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema

Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazė

Interaktyvioji duomenų įvesties sistema (IDIS)

Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos informacinė sistema

Skerdenų vertinimo rezultatai


Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinė sistema


Kita informacija

Prisijungimo prie VĮ ŽŪDC programų naudotojo instrukcija