Kaip užregistruoti ūkinį gyvūną, jeigu neveikia kompiuteris?

Nesinaudojant kompiuteriu ar sutrikus jo veiklai, dėl ūkinių gyvūnų ar ūkinių gyvūnų perkėlimo ir kaitos įvykių įregistravimo galima kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gydytojus inspektorius, privačius veterinarijos gydytojus ar UAB „Pieno tyrimai“ darbuotojus.

Kur rasti apibendrintą informaciją apie ūkinių gyvūnų skaičių?

Visa apibendrinta informacija, susijusi su ūkinių gyvūnų perkėlimo ir kaitos įvykių registravimu, pateikiama statistinėse, metinėse ir mėnesinėse Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus ataskaitose, kurios skelbiamos puslapyje www.vic.lt » Statistika » Ūkinių gyvūnų registro statistika ir Gyvūnų augintinių registro statistika.

Kaip gauti specializuotą informaciją, susijusią su ūkinių gyvūnų registravimu?

Dėl archyvinių ataskaitų, specializuotų ataskaitų, skaičiavimų, topografinių ataskaitų ar kt. turite pateikti raštišką prašymą Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriui. Prašyme turite tiksliai nurodyti, kokie duomenys ir kokiu tikslu turi būti pateikiami ataskaitoje.

Kokia įsago / ženklinimo mikroschemos kaina?

Visų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintų ženklinimo įrangos tiekėjų įkainiai pateikiami puslapyje www.vic.lt » Veiklos sritys » Ūkinių gyvūnų registras » Ženklinimo įrangos tiekėjai.

Kaip prisijungti prie Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus administruojamų programų?

Ūkininkai, norintys prisijungti prie Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus administruojamų programų (informacijos ūkininkams, ūkinių gyvūnų duomenų įvedimo, ženklinimo priemonių ir kergimų / sėklinimų apskaitos programų), turi VĮ Žemės ūkio duomenų centrui pateikti prašymą ir ūkinių gyvūnų ženklinimo / registravimo mokymų baigimo pažymėjimo kopiją.

Institucijos (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, savivaldybės, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir kt.) turi atsiųsti prašymą su darbuotojų, norinčių prisijungti prie Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus administruojamų programų, sąrašą ir darbuotojų konfidencialumo pasižadėjimus.

Prašymų ir konfidencialumo pasižadėjimų formos pateikiamos puslapyje www.vic.lt » Paslaugos » Prašymai (9 eil.).

Kur kreiptis, jei programa neveikia ar nepavyksta prie jos prisijungti?

Neprisijungiant prie programos ar sutrikus programų funkcionalumui, turite kreiptis į Valstybės įmonę Žemės ūkio duomenų centrą telefonu (8 5) 266 0620 arba el. paštu pagalba@zudc.lt

Kas gali registruoti gyvūnų augintinių perkėlimo ir kaitos įvykius?

Gyvūnų augintinių perkėlimo ir kaitos įvykius gali registruoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai, privatūs veterinarijos gydytojai ir ženklintojai. Privačių veterinarijos gydytojų ir ženklintojų sąrašas skelbiamas puslapyje www.vic.lt » Veiklos sritys » Gyvūnų augintinių registras » Vet. gydytojai ir ženklintojai, galintys registruoti gyvūnus augintinius.

Gyvūnų augintinių laikytojai puslapyje www.epaslaugos.lt, prie programos prisijungę naudodamiesi el. bankininkyste, gali peržiūrėti gyvūno augintinio registracijos informaciją, užregistruoti išvežimo į užsienio šalį įvykį ir įvesti gyvūno augintinio praradimo (dingimo, gaišimo ir kt.) datą.

Kaip pataisyti/papildyti ūkinių gyvūnų registravimo informaciją?

Dėl ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių registravimo / perkėlimo ir kaitos įvykių duomenų taisymo / papildymo turite kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Kaip nutraukti ūkinių gyvūnų registraciją?

Ūkinių gyvūnų laikytojai, nusprendę nebelaikyti ūkinių gyvūnų, apie tai turi informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.