ŽŪIKVC KORUPCIJOS PREVENCIJĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

ŽŪIKVC Etikos kodeksas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės įmonėje Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre tvarkos aprašas 

Informacijos apie pažeidimus valstybės įmonėje Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre vidiniu kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašas

Lobistinės veiklos priežiūros valstybės įmonėje Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre tvarkos aprašas

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, 2021 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, 2020 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, 2019 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, 2018 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, 2017 m.

TYRIMAI KORUPCIJOS TOLERANCIJAI NUSTATYTI

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir verslo centro darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausos vykdytos 2021 m.rezultatai

NAUDINGA INFORMACJA

Korupcijos prevencijos įstatymas

Lobistinės veiklos įstatymas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa

Pranešėjų apsaugos įstatymas

Atmintinė dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

KITA INFORMACIJA

Nušalinimai

 

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Audrius Penkauskas, tel. Nr. (8 5) 266 5883, el.p. audrius.penkauskas@vic.lt