Prašymo parduoti Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelę formą galite rasti čia .

Informacija, kaip įsigyti Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelę, pateikiama čia .

Informaciją apie privalomojo sveikatos draudimo įmokas, jų mokėjimą ir pranešimo apie suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimą galite rasti  čia .

Ar galima nuo 2022 m. sausio 1 d. už paslaugas, suteiktas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus, atsiskaityti grynais pinigais?

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškino, kad Darbo kodekso 139 straipsnio 3 dalies nuostata dėl darbo užmokesčio mokėjimo pavedimu į darbuotojo nurodytą mokėjimo sąskaitą yra taikoma tik susiklosčius darbo santykiams tarp darbuotojo (dirbančio pagal darbo sutartį) ir darbdavio. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatyme reglamentuotas paslaugų teikimas priskirtinas darbų atlikimui pagal civilinę sutartį, o ne pagal darbo sutartį. Atsižvelgiant į tai, atsiskaitant už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, suteiktas pagal paslaugų kvitus, taikomos civilinius santykius reglamentuojančios teisės aktų normos, o ne Darbo kodekso nuostatos.
Vadovaujantis minėtomis teisės aktų nuostatomis, už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, suteiktas pagal paslaugų kvitus, ir toliau galima atsiskaityti grynaisiais pinigais.

Daugiau informacijos apie paslaugas, teikiamas pagal paslaugų kvitus, galite rasti čia.