Vadovaujantis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) generalinės direktorės 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-140 „Dėl galvijo paso ir arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento įkainių tvirtinimo“, ŽŪDC galvijų pasai yra išduodami atlygintinai laikytojui sumokėjus teisės aktuose nustatytą galvijo paso išdavimo mokestį į ŽŪDC sąskaitą.

Galvijo paso (ir pakartotinio) kaina yra 5 Eur.

Sumokėti už galvijo (-ų) pasą (-us) galima naudojantis elektronine bankininkyste, bankuose, Lietuvos pašto skyriuose ir „Perlo paslaugų“ terminaluose.

Mokėjimo nurodyme (banko kvite) būtina nurodyti:

Įmokos gavėjas VĮ Žemės ūkio duomenų centras
Gavėjo juridinio asmens kodas 306205513
Sąskaitos Nr. LT98 7044 0600 0582 6482
Gavėjo bankas AB SEB bankas
Įmokos kodas 104010
Mokėjimo paskirtis Galvijo laikytojo asmens kodas arba galvijo įsago numeris*

* Neužpildžius mokėjimo paskirties, neaiškūs mokėjimai bus nepatvirtinti.

Norėdamas gauti galvijo pasą, laikytojas turi pateikti pasirašytą Prašymą dėl galvijo paso išdavimo (PDF, DOC ) teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) padaliniui arba tiesiogiai ŽŪDC. Registruoti naudotojai patys gali suvesti užsakymą į parengtą programą.

Norėdamas gauti pakartotinį galvijo pasą, laikytojas gali tiesiogiai kreiptis į teritorinį VMVT padalinį ar ŽŪDC ir užpildyti Prašymą dėl pakartotinio galvijo paso išdavimo (PDF, DOC formatu) arba siųsti pasirašytą Prašymą dėl pakartotinio galvijo paso paštu ar el. paštu pagalba@zudc.lt.

Vadovaudamiesi Europos Komisijos 2011 m. spalio 13 d. sprendimu 2011/685/ES, informuojame, kad galvijai, atvesti po 2011 m. liepos 1 d., Lietuvos teritorijoje gali būti perkeliami be galvijo paso.

Galvijo laikytojas, įvežęs galviją auginti iš ES, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas turi pateikti raštu prašymą ar užsakymą internetu išduoti galvijo pasą. Iš ES šalių atsivežto galvijo pasą laikytojas turi grąžinti į ŽŪDC ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

Pastaba
Galvijų pasai siunčiami laikytojams paštu prašyme nurodytu adresu arba pristatomi kitu patikimu būdu. Todėl galvijo (-ų) laikytojas (-ai) turėtų patikslinti savo adresą (-us) teritoriniuose VMVT padaliniuose, taip pat pasirūpinti, kad galvijo duomenys būtų įvesti tikslūs ir laiku.

ŽŪDC galvijo pasus laikytojams išduoda tik gavęs įmoką į įmonės sąskaitą (t. y. kitą darbo dieną, kai laikytojas sumoka už galvijo pasą ir įveda galvijo paso užsakymą).

Įvestas ir apmokėtas galvijo paso užsakymas pagaminamas ir išsiunčiamas laikytojui per 7 d.d.

Naujiena
Galvijų pasų užsakymo ataskaitoje registruoti naudotojai gali peržiūrėti ir spausdinti sąskaitas faktūras (jei jos buvo užsakytos kartu su galvijų pasais).

Galvijo paso pavyzdys