PATVIRTINTA
VĮ Žemės ūkio duomenų
centro generalinio direktoriaus
2023 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1V-132

VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRO TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugą teikiantis struktūrinis padalinys
1. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro juridinę galią turinčios pažymos ar išrašo išdavimas Žemės ūkio technikos registro skyrius
2. Pažymos ar išrašo apie ūkininko ūkį, registruotą Ūkininkų ūkių registre, išdavimas Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
3. Pažymos ar išrašo apie žemės ūkio valdą, registruotą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, išdavimas Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
4. Galvijo paso ir arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimas Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
5. Ūkinių gyvūnų registro pažymos išdavimas Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
6. Gyvūnų augintinių registro pažymos ar išrašo išdavimas Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius