PATVIRTINTA
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro generalinio direktoriaus
2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1V-146

VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugą teikiantis struktūrinis padalinys
1. Informacijos teikimas ir asmenų konsultavimas Dokumentų valdymo skyrius ir valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro struktūriniai padaliniai pagal kompetenciją
2. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro juridinę galią turinčios pažymos ar išrašo išdavimas Žemės ūkio technikos registro skyrius
3. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) pažymėjimo išdavimas Žemės ūkio technikos registro skyrius
4. Pažymos ar išrašo apie ūkininko ūkį, registruotą Ūkininkų ūkių registre, išdavimas Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
5. Pažymos ar išrašo apie žemės ūkio valdą, registruotą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, išdavimas Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
6. Galvijo paso ir arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimas Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
7. Ūkinių gyvūnų registro pažymos išdavimas Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
8. Gyvūnų augintinių registro pažymos ar išrašo išdavimas Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
9. Skundų nagrinėjimas Dokumentų valdymo skyrius ir valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro struktūriniai padaliniai pagal kompetenciją
10. Archyvinių dokumentų išdavimas Dokumentų valdymo skyrius