• administruoja Gyvulių veislininkystės informacinę sistemą (GYVIS):
  Pieninių galvijų veislininkystės posistemį (PGVP);
  Mėsinių galvijų veislininkystės posistemį (MGVP);
  Arklių veislininkystės posistemį (ARVP);
  Avių veislininkystės posistemį (AVP);
  Ožkų veislininkystės posistemį (OVP);
  Kiaulių veislininkystės posistemį (KVP).
 • konsultuoja gyvulininkystės ir veislininkystės specialistus įvairiais su veislininkystės informacinėmis sistemomis susijusiais klausimais.
 • kasmet leidžia kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo apyskaitą.

Skyriaus nuostatai