• užtikrinti ŪADT veiklą, ryšių palaikymą su EK ir EK reglamentų įgyvendinimą;
  • administruoti ŪADT duomenų bazę;
  • kasmet kaupti ir teikti ŪADT duomenis į EK unifikuotą ŪADT sistemą;
  • rinkti, kaupti, apdoroti informaciją EK reglamentuose aprašytiems standartinės produkcijos koeficientams apskaičiuoti;
  • skelbti apibendrintus ŪADT statistinio tyrimo rezultatus.

Skyriaus nuostatai