Dėl akvakultūros tvenkinių žuvų ir uždarosiose akvakultūros sistemose veisiamų ir (ar) auginamų žuvų registravimo Ūkinių gyvūnų registre

Dėl akvakultūros tvenkinių žuvų ir uždarosiose akvakultūros sistemose veisiamų ir (ar) auginamų žuvų registravimo Ūkinių gyvūnų registre

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir