Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), siekianti būti pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), pateikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui prašymą ir šiuos dokumentus:

Pastaba
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigalioja naujas Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašas, patvirtintas žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 3D-435.