2023-11-30 – ES šalyse mažėja galvijų skaičius

2023-10-30 – 2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. Vokietijos kiaulienos eksportas sumažėjo

2023-10-16 – ES mažėja laikomų kiaulių skaičius

2023-10-02 – 2023 m. pirmąjį pusmetį ES kiaulienos eksportas sumažėjo

2023-10-02 – 2023 m. pirmąjį pusmetį Vokietijos kiaulienos eksportas sumažėjo

2023-03-10 – 2022 m. sumažėjo kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją

2023-01-31 – 2022 m. sausio–lapkričio mėn. Vokietijos kiaulienos eksportas sumažėjo

2022-11-29 – 2022 m. sausio–rugsėjo mėn. kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo

2022-11-29- 2022 m. rugsėjo mėn. ES rinkoje paršelių kainos didėjo

2022-09-16 – 2022 m. sausio–liepos mėn. sumažėjo kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją

2022-07-14 – 2022 m. sausio–balandžio mėn. sumažėjo Vokietijos kiaulienos eksportas

2022-06-14 – 2022 m. prognozuojamas ES kiaulių skerdimų mažėjimas

2022-06-07 – 2022 m. I ketvirtį mažėjo Vokietijos kiaulienos eksportas

2022-04-19 – 2021 m. sumažėjo ES šalių kiaulienos eksportas, o importas – padidėjo

2022-04-13 – 2021 m. Vokietijos galvijienos importas sumažėjo apie 9 proc.

2022-04-13 – 2021 m. Vokietijos kiaulienos eksportas sumažėjo

2022-04-06 – 2021 m. kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo 14 proc.

2022-01-31 – 2021 m. gruodžio mėn. ES rinkoje mažėjo paršelių kainos

2021-12-02 – 2021 m. spalio mėn. ES rinkoje mažėjo paršelių kainos

2021-11-30 – 2021 m. sausio–spalio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 6,84 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

2021-11-25 – 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. padidėjo ES šalių galvijienos eksportas, o importas – sumažėjo

2021-11-12 – 2021 m. sausio–liepos mėn. į Vokietiją buvo importuota apie 10 proc. mažiau galvijienos

2021-11-12 – 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją

2021-10-27 – 2021 m. sausio–liepos mėn. padidėjo ES šalių kiaulienos eksportas ir importas

2021-09-28 – 2021 m. I pusmetį kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo apie 18 proc.

2021-09-27 – ES rinkoje mažėjo paršelių kainos

2021-09-16 – 2021 m. sausio–birželio mėn. Vokietijos galvijienos importas sumažėjo apie 12 proc.

2021-09-14 – 2021 m. I pusmetį Vokietijos kiaulienos eksportas sumažėjo apie 6 proc.

2021-08-30 – 2021 m. sausio–gegužės mėn. padidėjo ES šalių galvijienos eksportas, o importas – sumažėjo

2021-08-26 – 2021 m. sausio–gegužės mėn. sumažėjo Vokietijos kiaulienos eksportas

2021-08-19 – 2021 m. sausio–gegužės mėn. padidėjo ES šalių kiaulienos eksportas ir importas

2021-07-09 – ES rinkoje mažėjo paršelių kainos

2021-06-28 – 2021 m. sausio–balandžio mėn. kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo penktadaliu

2021-06-22 – ES avienos ir ožkienos rinkos prognozės 2021 m.

2021-06-07 – 2021 m. sausio–vasario mėn. Vokietijos kiaulienos eksportas mažėjo

2021-05-11 – ES galvijienos rinkos prognozės

2021-05-05 – 2020 m. Danija paršelių eksportą sumažino 10,74 proc.

2021-04-16 – ES kiaulienos rinkos prognozės

2021-04-08 – 2020 m. nežymiai padidėjo ES šalių avienos ir ožkienos eksportas, o importas – sumažėjo

2021-04-07 – 2020 m. sumažėjo Vokietijos kiaulienos eksportas

2021-03-30 – 2020 m. padidėjo ES šalių kiaulienos eksportas, o importas sumažėjo

2021-03-02 – 2021 m. sausio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 4,44 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

2021-02-19 – 2020 m. kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo 10,27 proc.

2021-02-12 – Pasaulinis kiaulienos suvartojimas

2021-02-12 – Pasaulinis galvijienos suvartojimas

2021-01-29 – 2020 m. sausio–spalio mėn. didėjo ES šalių kiaulienos eksportas, o importas mažėjo

2021-01-28 – ES rinkoje mažėjo paršelių kainos

2020-12-16 – 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. padidėjo kiaulienos eksportas iš ES šalių, o importas – sumažėjo

2020-12-02 –ES rinkoje paršelių kainos mažėjo

2020-11-05 – 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo apie 7 proc.

2020-11-03 – Patikslintos ES kiaulienos rinkos prognozės 2020 m.

2020-10-13 – 2020 m. sausio–liepos mėn. į Vokietiją sumažėjo galvijienos importas

2020-09-28 – 2020 m. sausio–birželio mėn. sumažėjo Vokietijos kiaulienos eksportas

2020-09-24 – ES rinkoje mažėjo paršelių kainos

2020-09-22 – 2020 m. I pusmetį didėjo ES šalių kiaulienos eksportas ir importas

2020-07-02 – 2020 m. pasaulyje prognozuojamas kiaulienos gamybos sumažėjimas

2020-04-29 – Prognozuojama, kad ES galvijienos gamyba 2021 m., palyginti su 2020 m., turėtų sumažėti beveik 2,47 proc.

2020-03-20 – Avių skerdimų skaičius ES–28 2017–2019 m.

2020-03-20 – Kiaulių skerdimų skaičius ES–28 2017–2019 m.

2020-03-20 – Galvijų skerdimų skaičius ES–28 2017–2019 m.

2020-03-20 – 2019 m. sumažėjo ES šalių galvijienos eksportas ir importas

2020-03-19 – 2019 m. ES-28 kiaulienos eksportas į trečiąsias šalis padidėjo 20,3 proc.

2020-03-13 – ES rinkoje didėjo paršelių kainos

2020-03-13 – 2020 m. sausio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 1,32 proc. aukštesnė už vidutinę ES kainą

2020-01-30 – Kiaulių skerdimų skaičius ES-28 2017–2019 m.

2020-01-30 – Galvijų skerdimų skaičius ES-28 2017–2019 m.

2020-01-29 – 2019 m. sausio–spalio mėn. ES kiaulienos eksportas į trečiąsias šalis padidėjo 17,4 proc.

2019-12-03 – 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją padidėjo apie 2 proc.

2019-11-14 – 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. į Vokietiją galvijienos buvo įvežta 4,10 proc. mažiau

2019-11-12 – 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. padidėjo Vokietijos kiaulienos eksportas

2019-10-28 – 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo ES šalių galvijienos ir gyvų galvijų eksportas bei importas

2019-10-15 – 2019 m. sausio–liepos mėn. didėjo ES šalių kiaulienos eksportas, o importas – mažėjo

2019-10-02 – 2019 m. rugpjūčio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje buvo 4,44 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

2019-10-02 – ES rinkoje didėjo paršelių kainos

2019-09-19 – 2019 m. I pusmetį ES kiaulienos eksportas į kitas šalis padidėjo 15 proc., o galvijienos sumažėjo 5,5 proc.  

2019-09-19 – 2019 m. I pusmetį sumažėjo Vokietijos galvijienos eksportas

2019-09-19 – Daugumoje ES šalių galvijų supirkimo kaina* mažėja

2019-09-19 – 2019 m. sausio–birželio mėn. Olandija paršelių eksportą sumažino 7,35 proc.

2019-07-25 – 2019 m. I ketvirtį ES šalyse sumažėjo kiaulių skerdimų skaičius

2019-07-01 – 2019 m. sausio–balandžio mėn. Olandija paršelių eksportą sumažino 7,35 proc. 

2019-06-11 – 2019 m. I ketvirtį padidėjo ES kiaulienos eksportas

2019-05-15 – 2019 m. sausio–kovo mėn. kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo 1 proc. 

2019-05-14 – Kiaulių (E klasės) supirkimo kainos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir vidutinė ES, EUR/100 kg skerdenų (be PVM)

2019-05-14 – 2019 m. sausio–vasario mėn. sumažėjo Vokietijos kiaulienos eksportas

2019-05-07 – Galvijų skerdimų skaičius ES šalyse 2016–2018 m.

2019-05-07 – Kiaulių skerdimų skaičius ES šalyse 2016–2018 m.

2019-05-03 – ES rinkoje mažėjo paršelių kainos  

2019-05-02 – 2019 m. sausio–vasario mėn. padidėjo ES šalių kiaulienos eksportas, o importas sumažėjo

2019-04-01 – 2018 m. ES kiaulienos eksportas į kitas šalis išliko stabilus, o galvijienos – sumažėjo 2,7 proc. 

2019-03-20 – Kiaulių skaičius ES šalyse 2018 m. gruodžio 1 d.

2019-03-19 – Avienos ir ožkienos rinkos ES šalyse apžvalga ir prognozės 2030 m. 

2019-02-14 – 2018 m. kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo 7,6 proc. 

2018-11-26 – 2018 m. spalio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje buvo 1,69 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

2018-11-15 – Pasaulinė kiaulienos gamyba

2018-11-15 – Pasaulinė galvijienos gamyba

2018-11-12 – 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo Vokietijos kiaulienos eksportas

2018-10-29 – 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES šalių avienos ir ožkienos eksportas sumažėjo, tačiau importas – padidėjo  

2018-10-22 – 2018 m. sausio–liepos mėn. sumažėjo Vokietijos kiaulienos eksportas

2018-10-16 – 2018 m. sausio–liepos mėn. sumažėjo ES šalių galvijienos eksportas, tačiau padidėjo importas

2018-10-10 – ES rinkoje mažėjo paršelių kainos

2018-09-20 – 2018 m. sausio–birželio mėn. nežymiai padidėjo ES šalių kiaulienos eksportas ir sumažėjo importas 

2018-08-29 – 2018 m. sausio–birželio mėn. kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo 7 proc. 

2018-07-31 – 2018 m. birželio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje buvo 1,34 proc. aukštesnė už vidutinę ES kainą

2018-07-30 – 2018 m. sausio–balandžio mėn. sumažėjo ES šalių galvijienos ir gyvų galvijų eksportas, tačiau padidėjo importas

2018-07-02 – 2018 m. sausio–balandžio mėn. Danija paršelių eksportą padidino 3,5 proc.

2018-06-28 – 2018 m. sausio–kovo mėn. Vokietijos kiaulienos eksportas išliko stabilus 

2018-06-12 – 2018 m. I ketvirtį sumažėjo ES šalių kiaulienos eksportas, tačiau padidėjo importas

2018-05-29 – ES rinkoje mažėjo paršelių kainos

2018-05-17 – Pasaulinė kiaulienos gamyba

2018-05-17 – 2018 m. I ketvirtį kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo 6 proc.

2018-05-08 – Kiaulių (E klasės) supirkimo pagal skerdenas kainos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir vidutinė ES, EUR/100 kg (be PVM)

2018-05-07 – Kiaulių ir paršelių eksportas iš Vokietijos į pagrindines šalis, tūkst. vnt.

2018-05-07 – Galvijų eksportas iš Vokietijos į pagrindines šalis, tūkst. vnt.

2018-05-04 – 2018 m. sausio–vasario mėn. padidėjo ES šalių kiaulienos eksportas ir importas

2018-05-03 – Kiaulienos ir jos produktų eksportas iš Vokietijos į pagrindines šalis 2017 m.*, tūkst. t 

2018-05-03 – Galvijienos ir jos produktų eksportas iš Vokietijos į pagrindines šalis 2017 m.*, tūkst. t 

2018-05-02 – 2018 m. sausio mėn. padidėjo kiaulienos importas į ES šalis 

2018-05-02 – 2017 m. Danijos kiaulienos eksportas mažėjo 

2018-05-02 –  2018 m. sausio mėn. padidėjo ES šalių avienos ir ožkienos eksportas ir importas

2018-03-28 – Avių skerdimų skaičius ES-28 šalyse

2018-03-27 – Kiaulių skerdimų skaičius ES-28 šalyse

2018-03-27 – Galvijų skerdimų skaičius ES-28 šalyse

2018-03-26 – Kiaulienos rinkos ES šalyse apžvalga ir prognozės 2030 m. 

2018-03-19 – Kiaulių skaičius ES šalyse 2017 m. gruodžio 1 d.