2023-11-30 – 2023 m. sausio–rugsėjo mėn. gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas mažėjo, o importas didėjo

2023-11-30 – 2023 m. spalio mėn. ES rinkoje paršelių kainos didėjo

2023-10-30 – 2023 m. III ketvirtį kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 3,55 proc. aukštesnė už vidutinę ES kainą

2023-10-16 – Lietuvoje mažėja avių ir ožkų laikytojų skaičius, tačiau laikomų ožkų skaičius didėja

2023-10-04 – 2023 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje sumažėjo mėsos* gamyba

2023-10-04 – 2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimų apimtys, tačiau supirktų galvijų skerdena buvo lengvesnė ir pigesnė

2023-10-02 – Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius

2023-10-02 – 2023 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 7,21 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 46 proc.

2023-03-10 – 2022 m., palyginti su 2021 m., Lietuvoje sumažėjo mėsos* gamyba

2023-03-10 – 2022 m. Lietuvoje avių skerdimai išliko stabilūs

2023-03-10 – 2022 m. Lietuvos įmonėse galvijai buvo superkami brangiau

2023-03-10 – 2022 m. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 2,07 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

2023-03-10 – 2022 m. IV ketvirtį Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 12,66 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 70 proc.

2023-01-31 – 2022 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimų skaičius

2022-11-29 – 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. galvijienos (KN kodas 0201*-0202**) ir kiaulienos (KN kodas 0203***)  importas į Lietuvą didėjo

2022-11-29 – 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. padidėjo galvijienos (KN kodai 0201*-0202**) ir kiaulienos (KN kodas 0203***) eksportas iš Lietuvos

2022-11-14 – 2022 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse mažėjo avių skerdimai

2022-11-14 – 2022 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse galvijų skerdimas mažėjo, o supirkimo kaina didėjo

2022-11-14 – 2022 m. liepos–rugsėjo mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys mažėjo, o supirkimo kaina didėjo

2022-11-14 – Lietuvos įmonėse 2022 m. III ketvirtį buvo supirkta mažiau, tačiau geresnės kokybės ir brangesnių galvijų

2022-11-14 – 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje sumažėjo avių skerdimai

2022-09-30 – 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 6,91 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 17 proc.

2022-09-30 – 2022 m. sausio–liepos mėn. gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas didėjo, o importas mažėjo

2022-09-16 – Lietuvoje mažėja avių ir ožkų laikytojų skaičius

2022-09-05 – 2022 m. I pusmetį, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2022-09-02 – 2022 m. I pusmetį Lietuvoje ir kitose ES šalyse kiaulių supirkimo kaina didėjo

2022-09-02 – 2022 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimai ir galvijų supirkimo kaina

2022-08-04 – 2022 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, Lietuvoje galvijų supirkimo kaina didėjo, o skerdimai šiek tiek mažėjo

2022-08-04 – 2022 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, Lietuvoje kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo

2022-07-29 – 2022 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2022-07-13 – Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius

2022-07-04 – Lietuvoje 2022 m. sausio–gegužės mėn. didėjo galvijų skerdimas bei supirkimo kaina

2022-06-28 – 2022 m. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 6,94 proc., o supirkimo kaina padidėjo 10,88 proc.

2022-06-16 – 2022 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje mažėjo mėsos* gamyba

2022-06-14 – 2022 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2022-06-07 – 2022 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 6,08 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 9 proc.

2022-05-24 – 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimų skaičius ir supirkimo kaina

2022-05-24 – 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo

2022-04-26 – 2022 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2022-04-26 – 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, Lietuvoje ir kitose ES šalyse skerdenų supirkimo kainos didėjo

2022-04-19 – Lietuvoje didėjo galvijų supirkimo kaina ir gerėjo skerdenų kokybė

2022-04-13 – 2022 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2021 m. sausio–vasario mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina šiek tiek didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo

2022-04-06 – Lietuvoje ir toliau mažėja įregistruotų galvijų ūkių bei juose laikomų galvijų skaičius

2022-04-06 – 2022 m. sausį, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje mėsos* pagaminta mažiau

2022-04-06 – 2021 m. Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimai

2022-04-06 – 2021 m. palyginti su 2020 m., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina ir skerdimo apimtys mažėjo

2022-04-06 – 2021 m. Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimų skaičius ir supirkimo kaina

2022-04-06 – 2022 m. sausio mėn., palyginti su 2021 m. sausio mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo

2022-04-06 – Lietuvoje mažėja avių ir ožkų laikytojų skaičius

2022-02-02 – 2021 m. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 8,07 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

2022-01-31 – Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius

2021-12-28 – 2021 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimų skaičius

2021-12-28 – 2021 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2021-11-30 – 2021 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 1,73 proc., o supirkimo kainos apie 15 proc.

2021-11-25 – 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys ir kiaulių supirkimo kaina mažėjo

2021-11-18 – 2021 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. III ketvirčiu, Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimų skaičius

2021-11-12 – 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje ir kitose ES šalyse kiaulių supirkimo kainos mažėjo

2021-11-11 – 2021 m. III ketvirtį galvijų supirkimo kaina augo Lietuvoje ir daugumoje kitų ES šalių

2021-10-27 – 2021 m. III ketvirtį kiaulienos produktų vidutinių mažmeninių kainų struktūroje mažėjo tik augintojo dalis

2021-10-11 – Lietuvos įmonėse ir toliau mažėja avių skerdimų skaičius

2021-09-16 – 2021 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 1,20 proc., o supirkimo kainos apie 18 proc.

2021-09-14 – Lietuvos įmonėse mažėja avių skerdimų skaičius

2021-09-06 – 2021 m. sausio–liepos mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 5,33 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

2021-08-30 – 2021 m. liepos mėn. galvijų supirkimo kaina Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse mažėjo

2021-08-26 – 2021 m. II ketvirtį Lietuvoje ir daugelyje ES šalių kiaulių supirkimo kainos mažėjo

2021-08-19 – Lietuvoje mažėja galvijų ir jų laikytojų skaičius

2021-08-19 – 2021 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimų skaičius

2021-07-05 – 2021 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys nežymiai didėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2021-07-02 – Lietuvoje mažėja gyvulių bandų skaičius

2021-06-22 – 2021 m. galvijų supirkimo kaina auga Lietuvoje ir daugumoje kitų ES šalių

2021-06-07 – 2021 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys didėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2021-05-10 – 2021 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimų skaičius

2021-04-27 – 2021 m. I ketvirtį, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, Lietuvoje ir kitose ES šalyse skerdenų supirkimo kainos mažėjo

2021-04-16 – Lietuvoje sumažėjo avių ir ožkų laikytojų skaičius

2021-03-30 – 2021 m. galvijų supirkimo kaina auga, tačiau dar nepasiekė prieš COVID19 pandemiją buvusio kainų lygio

2021-03-18 – 2020 m., palyginti su 2019 m., Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2021-03-05 – 2021 m. sausio mėn., palyginti su 2020 m. sausio mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina ir skerdimo apimtys mažėjo

2021-03-01 – Lietuvoje mažėja įregistruotų galvijų ūkių, tačiau juose laikomų galvijų skaičius šiek tiek didėja

2021-02-19 – Kiaulių skerdimų skaičius ir kiaulių supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2018–2020 m.

2021-02-19 – Galvijų skerdimų skaičius ir galvijų supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2018–2020 m.

2021-02-15 – 2020 m. IV ketvirtį Lietuvos skerdyklose didėjo kiaulių skerdimo apimtys, o supirkimo kainos mažėjo

2021-02-11 – 2020 m. Lietuvos įmonėse didėjo avių skerdimų skaičius

2021-02-11 – 2020 m. Lietuvos įmonėse mažėjo galvijų skerdimas ir supirkimo kainos

2021-01-27 – 2020 m. Lietuvoje ir kitose ES šalyse skerdenų supirkimo kaina mažėjo 

2020-12-21 – 2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys ir supirkimo kainos didėjo

2020-12-18 – 2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje mėsos* gamyba padidėjo 3,54 proc. 

2020-12-17 – 2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimų skaičius

2020-12-01 – Gyvulių ir jų bandų skaičius Lietuvoje ir toliau mažėja

2020-10-12 – 2020 m. III ketvirtį Lietuvoje ir kitose ES šalyse skerdenų supirkimo kainos* mažėjo

2020-10-02 – 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2020-09-29 – 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse išaugo avių skerdimų skaičius

2020-09-22 – 2020 m. vasarą Lietuvoje vidutinė galvijų supirkimo kaina išliko stabili

2020-09-17 – 2020 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje ir kitose ES šalyse skerdenų supirkimo kainos didėjo

2020-08-14 – Kiaulių skerdimų skaičius ir kiaulių supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2018–2020 m.

2020-08-14 – Galvijų skerdimų skaičius ir galvijų supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2018–2020 m.

2020-08-12 – Lietuvoje ir toliau mažėja avių ir ožkų laikytojų skaičius

2020-08-12 – Lietuvoje mažėja įregistruotų galvijų ūkių ir juose laikomų galvijų skaičius

2020-08-10 – 2020 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse išaugo avių skerdimų skaičius

2020-07-27 – 2020 m. II ketvirtį Lietuvoje ir daugelyje kitų ES šalių kiaulių supirkimo kainos mažėjo

2020-07-15 – 2020 m. sausio–gegužės mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2020-07-14 – 2020 m. I pusmetį Lietuvoje ir kitose ES šalyse didėjo kiaulių skerdenų supirkimo kainos pagal masę ir kokybę

2020-07-09 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102 ) importas į Lietuvą 2018–2020 m. sausio–balandžio mėn.

2020-07-09 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) eksportas iš Lietuvos 2018–2020 m. sausio–balandžio mėn.

2020-07-01 – Lietuvoje mažėja galvijų ir jų laikytojų skaičius

2020-06-16 – 2020 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse išaugo avių skerdimų skaičius

2020-06-15 – 2020 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje ir kitose ES šalyse kiaulių supirkimo kainos pagal masę ir kokybę didėjo

2020-06-05 – 2020 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys mažėjo, o supirkimo kaina didėjo

2020-05-15 – 2020 m. I ketvirtį, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2020-05-15 – 2020 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse didėjo avių skerdimai

2020-04-28 – Lietuvoje mažėja įregistruotų galvijų ūkių ir juose laikomų galvijų skaičius

2020-04-27 – 2020 m. I ketvirtį Lietuvoje ir kitose ES šalyse kiaulių skerdenų supirkimo kainos didėjo

2020-04-17 – 2020 m. sausio–vasario mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2020-04-14 – Galvijų supirkimo kainos ir skaičius Lietuvoje mažėja

2020-03-31 – 2020 m. sausio–vasario mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys mažėjo, o supirkimo kaina didėjo

2020-03-30 – Lietuvoje ir toliau pastebima gyvulių skaičiaus ir jų bandų mažėjimo tendencija

2020-03-19 – 2020 m. sausio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje sumažėjo mėsos* gamyba

2020-03-18 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) importas į Lietuvą 2017–2019 m.

2020-03-18 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas iš Lietuvos 2017–2019 m.

2020-03-16 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102 ) importas į Lietuvą 2017–2019 m.

2020-03-16 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102 ) eksportas iš Lietuvos 2017–2019 m.

2020-03-09 – 2020 m. sausio mėn., palyginti su 2019 m. sausio mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys – mažėjo

2020-03-06 – Lietuvoje sumažėjo avių ir ožkų laikytojų skaičius

2020-02-05 – 2019 m. IV ketvirčio kiaulienos rinkos apžvalga

2020-02-05 – 2019 m. IV ketvirčio galvijienos rinkos apžvalga

2020-01-29 – 2019 m., palyginti su 2018 m., Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2020-01-29 – 2019 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys padidėjo apie 12 proc., o supirkimo kaina – apie 43 proc.

2020-01-27 – 2019 m. Lietuvoje padidėjo avių skerdimai

2019-12-19 – 2019 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo ir supirkimo kaina didėjo

2019-12-18 – 2019 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta daugiau avių negu pernai

2019-12-02 – Lietuvoje 2019 m. spalio mėn. išaugęs galvijų skerdimų skaičius lėmė žemesnes supirkimo kainas

2019-11-13 – Lietuvoje mažėja gyvulių bandų skaičius

2019-11-11 – 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2019-11-06 – 2019 m. III ketvirčio kiaulienos rinkos apžvalga

2019-11-06 – 2019 m. III ketvirčio galvijienos rinkos apžvalga

2019-10-29 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) importas į Lietuvą 2017–2019 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2019-10-29 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) eksportas iš Lietuvos 2017–2019 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2019-10-29 – 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2019-10-28 – 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. didėjo kiaulių skerdimo ir gamybos apimtys

2019-10-15 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) importas į Lietuvą

2019-10-15 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas iš Lietuvos

2019-10-14 – 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse didėjo kiaulių ir avių skerdimai, o galvijų – išliko stabilūs

2019-01-02 – Per metus Lietuvoje kiaulių supirkimo kainos išaugo apie 25 proc. 

2019-09-19 – 2019 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo ir supirkimo kaina didėjo

2019-07-31 – Lietuvoje mažėja gyvulių bandų skaičius

2019-07-29 – Kiaulienos rinkos 2019 m. II ketvirčio apžvalga

2019-07-29 – Galvijienos rinkos 2019 m. II ketvirčio apžvalga

2019-07-29 – 2019 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2019-07-25 – 2019 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2019-07-25 – Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimai

2019-07-02 – 2019 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo ir supirkimo kaina didėjo

2019-06-10 – Lietuvos įmonėse ir toliau mažėja avių skerdimai

2019-06-05 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) importas į Lietuvą 

2019-06-05 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas iš Lietuvos

2019-06-05 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) importas į Lietuvą 

2019-06-05 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) eksportas iš Lietuvos

2019-06-04 – 2019 m. balandžio mėn. Lietuvoje kiaulių supirkimo kainos didėjo

2019-06-03 – Lietuvoje sumažėjo avių ir ožkų laikytojų skaičius 

2019-05-15 – 2019 m. I ketvirtį, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2019-05-15 – Lietuvoje sumažėjo įregistruotų avių ir ožkų ūkių skaičius

2019-05-14 – 2019 m. I ketvirčio kiaulienos rinkos apžvalga

2019-05-14 – 2019 m. I ketvirčio galvijienos rinkos apžvalga

2019-05-02 – 2019 m. I ketvirtį Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2019-05-02 – 2019 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse mažėjo avių skerdimai

2019-04-01 – 2019 m. sausio–vasario mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2019-03-20 – 2019 m. sausio mėn. Lietuvoje suklasifikuotų kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2019-03-19 – Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius 

2019-03-05 – 2018 m. Lietuvos įmonėse mažėjo galvijų skerdimas, o supirkimo kainos – augo 

2019-02-27 – Kiaulienos rinkos apžvalga

2019-02-27 – Galvijienos rinkos apžvalga

2019-02-20 – Kiaulių skerdimų skaičius ir kiaulių supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2016–2018 m.

2019-02-20 – Kiaulių skerdenų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m., vnt.

2019-02-13 – Per metus Lietuvoje kiaulių supirkimo kainos krito apie 12 proc.

2019-02-12 – 2018 m. Lietuvos įmonėse avių skerdimai didėjo

2019-01-30 – 2018 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2019-01-28 – 2018 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys padidėjo 2,15 proc., o supirkimo pagal gyvąjį svorį kaina sumažėjo 9,29 proc. 

2018-11-26 – 2018 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2018-11-15 – 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys didėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2018-11-13 – Galvijų pasiskirstymas pagal veislių grupes Lietuvoje 2018 m. spalio 1 d., vnt.

2018-11-12 – Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius

2018-10-31 – Lietuvoje sumažėjo įregistruotų avių ir ožkų ūkių skaičius

2018-10-31 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) importas į Lietuvą 2016–2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2018-10-31 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas iš Lietuvos 2016–2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2018-10-30 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) importas į Lietuvą 2016–2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2018-10-30 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) eksportas iš Lietuvos 2016–2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2018-10-30 – 2018 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2018-10-29 – 2018 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys padidėjo 7 proc., o supirkimo pagal gyvąjį svorį kaina sumažėjo 15,45 proc. 

2018-10-15 – 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2018-10-10 – 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse avių skerdimų skaičius išliko beveik nepakitęs

2018-10-10 – 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2018-09-19 – Šių metų 36 savaitę (09 03–09) suaugusių galvijų (nuo 12 mėn. amžiaus) vidutinė supirkimo pagal gyvąjį svorį kaina Lietuvos įmonėse sudarė 1,18 EUR/kg ir buvo 0,72 proc. aukštesnė nei paskutinę vasaros savaitę (35 savaitė 08 27–09 02)  

2018-08-29 – 2018 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2018-08-27 – 2018 m. liepos mėn., palyginti su 2017 m. liepos mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina sumažėjo apie 17 proc., o skerdimo apimtys padidėjo apie 10 proc.

2018-08-17 – 2018 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys padidėjo 5,39 proc., o supirkimo pagal skerdenas kaina sumažėjo 10,94 proc.

2018-08-13 – 2018 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse mažėjo avių skerdimai

2018-07-31 – 2018 m. birželio mėn., palyginti su 2017 m. birželio mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina sumažėjo apie 19 proc. o skerdimo apimtys padidėjo – 10 proc.

2018-07-30 – Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius

2018-07-30 – 2018 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvos įmonėse avių skerdimų skaičius išliko beveik nepakitęs

2018-07-02 – 2018 m. gegužės mėn. Lietuvos įmonėse paskersta mažiau galvijų nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu

2018-06-28 – 2018 m. gegužės mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina sumažėjo, o skerdimo apimtys padidėjo

2018-06-28 – Kiaulių skerdimų skaičius ir kiaulių supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2016–2018 m.

2018-06-28 – Galvijų skerdimų skaičius ir galvijų supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2016–2018 m.

2018-06-12 – 2018 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje suklasifikuotų kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2018-06-11 – 2018 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2018-05-31 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) importas į Lietuvą 2016-2018 m. I ketvirtį

2018-05-31  – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas iš Lietuvos 2016-2018 m. I ketvirtį

2018-05-30 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102 ) importas į Lietuvą 2016-2018 m. I ketvirtį

2018-05-30 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) eksportas iš Lietuvos 2016-2018 m. I ketvirtį

2018-05-29 – 2018 m. balandžio mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenas sumažėjo 13,27 proc. 

2018-05-28 – 2018 m. balandžio mėn., palyginti su 2017 m. balandžio mėn., Lietuvos įmonėse sumažėjo galvijų skerdimai

2018-05-16 – Lietuvoje sumažėjo įregistruotų avių skaičius, tačiau ožkų – padidėjo

2018-05-15 – 2018 m. I ketvirtį Lietuvoje suklasifikuotų kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2018-05-14 – 2018 m. I ketvirčio galvijų skerdenų klasifikavimo rezultatų Lietuvoje apžvalga

2018-05-03 – 2018 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo kiaulių ir avių skerdimo apimtys, tačiau galvijų – nežymiai sumažėjo

2018-05-02 – 2018 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, Lietuvoje mėsos* gamyba išliko beveik nepakitusi

2018-05-02 – 2018 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse padidėjo galvijų skerdimų skaičius

2018-03-28 – 2018 m. vasario mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2018-03-27 – 2018 m. vasario mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina padidėjo, o skerdimo apimtys sumažėjo

2018-03-26 – Lietuvoje sumažėjo galvijų, arklių ir ožkų bandų skaičius, tačiau avių – padidėjo